บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 4, 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 02-693-5555 โทรสาร 02-573-1565 อีเมล ir@srisawadpower.com

ฟอร์มติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์