ราคาหลักทรัพย์

SET : SAWAD
50.25 บาท
+0.25 (0.50%)
ช่วงราคาระหว่างวัน
50.25 - 51.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
46.50 - 72.75

ปรับปรุงเมื่อ 27 มิถุนายน 2565 12:29

กราฟราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)

  • รายปี
  • รายไตรมาส
รายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

  • รายปี
  • รายไตรมาส
กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

  • รายปี
  • รายไตรมาส
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคตะวันตก
เขตปริมณฑล
สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้

ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์

ทั้งสิ้น

4,908 สาขา
ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2564

มีสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคภายใต้การบริหาร จัดการอย่างเป็นระบบ

อีเมลรับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา