ราคาหลักทรัพย์

SET : SAWAD
62.75 บาท
-0.75 (-1.18%)
ช่วงราคาระหว่างวัน
62.25 - 63.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
58.50 - 94.25

ปรับปรุงเมื่อ 21 มกราคม 2565 04:49

กราฟราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)

  • รายปี
  • รายไตรมาส
รายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

  • รายปี
  • รายไตรมาส
กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

  • รายปี
  • รายไตรมาส
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคตะวันตก
เขตปริมณฑล
สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้

ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์

มากกว่า

4,840 สาขา
ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2564

มีสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคภายใต้การบริหาร จัดการอย่างเป็นระบบ

อีเมลรับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา