ปี:

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
23 มิ.ย. 2565 EGM 1/2565

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์

27 พ.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565

โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

22 เม.ย. 2565 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม

10 มี.ค. 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564

โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday