บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
วีรพัฒน์ วงศ์อุไร
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ยุวนารถ สุวรรณอำไพ
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
ปิยะธิดา สนธิสมบัติ
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
เจษฎา เตชะหัสดิน
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ณัฐกร ศรีภูไฟ
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
ญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์