ราคาหลักทรัพย์

SET : SAWAD
50.25 บาท
+0.75 (1.52%)
ช่วงราคาระหว่างวัน
49.50 - 50.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
46.50 - 78.25

ปรับปรุงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 04:35

กราฟราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)

  • รายปี
  • รายไตรมาส
รายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

  • รายปี
  • รายไตรมาส
กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

  • รายปี
  • รายไตรมาส
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคตะวันตก
เขตปริมณฑล
สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้

ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์

ทั้งสิ้น

4,908 สาขา
ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2564

มีสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคภายใต้การบริหาร จัดการอย่างเป็นระบบ

อีเมลรับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา